Hospodársky výbor NR SR

Práca v hospodárskom výbore NR SR